Please enable JavaScript to view this website
 
Gruszka i Pietruszka - logo

 

§ 1 Definicje

 1. 1. Gruszka i Pietruszka - właściciel, Dominik Żochowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą C & C Dominik Żochowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 899-244-25-89 , nr REGON 364135436, 52-326 Wrocław, ul. Czekoladowa 50/2
 2. 2. Dostawa własna - dostawa towarów transportem własnym prowadzona na terenie Wrocławia dwa razy w miesiącu w określone dni.
 3. 3. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zamówienia na Stronie www.
 5. 5. Regulamin - niniejszy regulamin.
 6. 6. Strona www - serwis internetowy prowadzony przez Gruszka i Pietruszka dostępny pod adresem http://gruszka-pietruszka.pl pozwalający Kupującemu na zakup Skrzynek.
 7. 7. Skrzynka - skrzynka, w której znajdują się lokalne i zdrowe produkty spożywcze wybierane przez Gruszka i Pietruszka. Gruszka i Pietruszka umieszcza na stronie www skład skrzynki do danej dostawy. Ostateczny skład skrzynki może się różnić od tego wskazanego na stronie – w przypadku gdy dany produkt nie jest dostępny zostanie on zastąpiony innym o takiej samej lub wyższej wartości. Skład skrzynki jest inny w każdej dostawie. W ofercie Gruszki i Pietruszki jest kilka rodzajów skrzynek, szczegóły znajdują się na stronach www.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. 1. Dla korzystania z oferty Gruszki i Pietruszki niezbędne jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy:52-326 Wrocław, ul. Czekoladowa 50/2
 2. Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Telefon:+48 793 707 936

§ 4 Składanie zamówień

 1. 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych poprzez Stronę www, z uwzględnieniem zawartych w Regulaminie szczegółowych postanowień dotyczących zamawiania Skrzynek.
 2. 2. W celu dokonania zakupów (zawarcia umowy sprzedaży) należy wypełnić formularz rezerwacji znajdujący się na Stronie www.
 3. 3. W momencie otrzymania formularza rezerwacji, Gruszka i Pietruszka zweryfikuje możliwość dostawy wybranej skrzynki na podany przez Kupującego adres. W przypadku akceptacji rezerwacji Gruszka i Pietruszka prześle wiadomość email o możliwości realizacji wybranego zamówienia i dopiero wówczas następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Gruszką i Pietruszką.

§ 5 Rezerwacja Skrzynek

 1. 1. Podczas składania rezerwacji Kupujący doprecyzowuje zawartość skrzynki, poprzez wybranie jednej z trzech dostępnych.
 2. 2. Zawartość skrzynek ustalana jest przez Gruszka i Pietruszka i nie podlega modyfikacjom.

§ 6 Koszt Zamówienia

 1. 1. Ceny podane na stronie www są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składa się cena za wszystkie zamówione towary.

§ 7 Płatności

 1. 1. Za złożone na stronie www Zamówienie Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania Zamówienia:

a) przelewem na rachunek bankowy Gruszka i Pietruszka,
b) gotówką w momencie odebrania dostawy,

 1. 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) zamówiona Skrzynka powinna zostać opłacone do godziny 23:59 we wtorek poprzedzający piątek, w którym ma nastąpić dostawa zamówionej Skrzynki.
 2. 3. W sytuacji, w której Zamówienie zostanie opłacone po terminie, o którym mowa w ustępie 2 zamówienie zostanie zrealizowane w kolejnej dostawie o ile zostanie zachowany termin wskazany w niniejszym paragrafie.

§ 8 Dostawa Skrzynek

 1. 1. Zamówione Skrzynki dostarczane są na terenie Wrocławia,transportem własnym.
 2. 2. Dostawa zamówionych Skrzynek odbywa się w dwa razy w miesiącu w godzinach 16-22 z zastrzeżeniem kolejnych ustępów.
 3. 3. Zamówienia złożone maksymalnie do 3 dni przed planowaną dostawą oraz opłacone zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu zostanie dostarczone piątek w terminie ustalonej dostawy za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 5. Zamówienie złożone z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 3 zostanie zrealizowane w kolejnej dostawie po otrzymaniu wpłaty, mając na uwadze postanowienia ust. 3.
 4. 4. Gruszka i Pietruszka nie dostarcza zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku gdy piątek w danej dostawie wypada w taki dzień Gruszka i Pietruszka zaproponuje, z tygodniowym wyprzedzeniem, inny dzień dostawy.
 5. 5. W przypadku gdy Kupujący nie może odebrać zamówienia we wcześniej ustalonym terminie będzie możliwy odbiór osobisty na ul. Czekoladowej 50/2 nie później niż 24 godz. po ustalonej uprzednio dostawie (niezbędne jest umówienie godziny odbioru towaru). Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Gruszka i Pietruszka o braku możliwości odebrania zamówienia w umówionym terminie najpóźniej na 24h przed planowaną datą dostawy w formie wiadomości email.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Gruszka i Pietruszka, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Gruszka i Pietruszka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie,a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gruszka i Pietruszka został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. 7. Zwrotu płatności Gruszka i Pietruszka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. 8. Gruszka i Pietruszka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. 9. Gruszka i Pietruszka prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Gruszka i Pietruszka o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. 12. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Gruszka i Pietruszka przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje być wiążące.

§ 11 Odstąpienie od umowy – zastrzeżenie

 1. 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a)w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 12 Reklamacje

 1. 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny.
 2. 2. Reklamację składaną w oparciu o rękojmię należy wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 3. 3. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Gruszka i Pietruszka, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Gruszka i Pietruszka  wskazany w § 3 Regulaminu.
 4. 4. Gruszka i Pietruszka zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 5. 5. Każde zalecenie Gruszka i Pietruszka, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Gruszka i Pietruszka w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 6. 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 7. 7. Gruszka i Pietruszka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 8. 8. Gruszka i Pietruszkama obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej);
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 14 Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych podczas korzystania ze strony www jest Gruszka i Pietruszka.
 2. 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów na stronach www jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.
 3. 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Gruszka i Pietruszka tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego Zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. 2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 3. 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

powrót
Hello, Gruszka Pietruszka

793 707 936
Please enable Javascript to view


Gruszka i Pietruszka to inicjatywa wynikająca wprost z naszych potrzeb, dlatego wkładamy w nią tyle serca. Narazie tylko Wrocław. Chcemy, aby nawet najbardziej zabiegani wrocławianie mieli dostęp do pysznych, ekologicznych warzyw i mięsa bez konieczności spędzania każdej wolnej chwili na jeżdżeniu od bazaru do eko sklepu. Gdy tworzyliśmy tą inicjatywę w głowie mieliśmy mleczarzy, którzy co rano podmieniali pustą butelkę mleka na pełną pod drzwiami naszych rodziców czy dziadków. Chcielibyśmy zastosować tą zasadę, żeby w każdym domu znalazło się miejsce na zdrową, samodzielnie przygotowaną żywność bez konieczności kupowania litra oleju sezamowego czy pół litra sosu sojowego do jednej czy dwóch potraw.

Dlatego do każdej skrzynki oprócz kilku kilogramów owoców, warzyw i artykułów pakowanych dołączone są też przepisy. Gruszka i Pietruszka to zdrowa żywność, którą po przyjściu z pracy możesz od razu wykorzystać - wybierasz przepis i szykujesz specjalnie przyszykowane potrawy z towarów prosto od rolnika. Wszystko jest w zestawie, potrzebujesz jedynie soli, pieprzu, oliwy do smażenia i miejsca do przygotowania obiadu czy kolacji. Staramy się tworzyć potrawy w taki sposóby, by były sezonowe, żeby nikt nie przegapił szparagów czy borówek.

Od początku ważna była jakość – zarówno produktów jak i przygotowanych przez nas przepisów. Chcemy, aby były nietuzinkowe, bo z polskich produktów oprócz dań tradycyjnych można przygotować całą feerię smaków z różnych stron świata. Mamy nadzieję, że nasz pomysł, nasze produkty przypadną Wam do gustu i będziemy razem wspierać miejscowych rolników, szykując przy tym restauracyjnej jakości jedzenie samodzielnie w swojej kuchni, z dostawą pod same drzwi.

W ofercie mamy trzy typy skrzynek. Wegetariańską, standradową i rodzinną, dostarczamy je co 2 tydzień. W przyszłości chcielibyśmy żeby zdrowa żywność docierała do Was co tydzień, ale na tą chwilę, jeszcze nie mamy takiej możliwości. Zapraszamy do zamawiania skrzynek prosto od rolnika.

Gruszka i Pietruszka - Zdrowa żywność Wrocław

Copyright © 2016 Gruszka i Pietruszka. designed by Coal Creative - agencja interaktywna